🌺🌺تبریک🌺🌺
جناب آقای دکتر ستاری
رییس محترم کانون کارآفرینی
استان آذربایجان شرقی

انتخاب شایسته شما را به عنوان یکی از بالاترین آرا در شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور و کسب یکی از پنج کرسی رای کارآفرینی کشور را که نشان از شایستگی های بالای شما دارد، صمیمانه به جامعه اقتصادی استان و کشور تبریک عرض می نماییم

با احترام ، جمعی از صنعتگران و کارآفرینان ملی و استانی