,

مقدمه سردبیر

مقدمه سردبیر

کارآفرینی

به نام خداوند کارآفرین

 

تردیدی وجود ندارد که نظام آموزش عالی سنگ بنای اصلی توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. در دنیای کنونی تغییرات هرروز شتاب بیشتری به خود می گیرد و این امر باعث ایجاد چالش های جدیدی در جامعه می گردد لذا جهت رویارویی با شرایط و چالش های جدید، توجه به توسعه قابلیت های کارآفرینی و ترویج روحیه آن در دانش آموختگان و حتی دانشجویان بسیار ضروری است.

باوجوداینکه واژه کارآفرینی از قدمت زیادی برخوردار است اماهنوز هم عمق مفهوم این واژه چه در عرصه کسب وکار و چه در آموزش عالی نسبتا نهفته باقی مانده است.

تحولاتی که در دو دهه اخیر در تمامی عرصه ها در کشورهای مختلف رخ داده، آموزش عالی را با تحولات نوینی مواجه ساخته که از مهم ترین این تحولات می توان به آموزش های معطوف به اشتغال، رشد پژوهش های مسئله محور و همچنین پاسخگویی آموزش عالی به صنعت و جامعه می باشد.

بنابراین نظام آموزش عالی و دانشگاهی علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، مأموریت دیگر خود یعنی مشارکت پررنگ در فرآیند توسعه فناوری، کسب وکار و زمینه های فردی، سازمانی و بین المللی را نیز عهده دار شده اند.

بر این اساس دانشگاه از طریق جاری و ساری سازی فرآیند مدیریت دانش مستمر، دیگر نیازی به ایجاد پل بین صنعت و خود را ندارد بلکه صنعت زاییده و به بیانی بهتر مدیون دانشگاه است و پیشرفت در عرصه صنعتی و اقتصادی کشور نیاز به دانشگاه کارآفرین دارد.

بنابراین ضرورت تحول آموزش عالی کشور زیر چتر کارآفرینی به دلایلی چون تغییرات و تحولات محیطی در سطح ملی و جهانی، تغییر انتظارات عمومی، انتقاد از وضعیت مالی و ساختاری آموزش عالی و وابستگی به بودجه دولتی اجتناب ناپذیر است. تغییر در سیاست های آموزش عالی نظیر تمرکززدایی، کاهش وظایف تصدی گری، ایجاد مجموعه های قوی سیاست گذاری، ایجاد و حفظ تنوع در آموزش عالی و کاهش بوروکراسی.

اهمیت توجه به مشتریان و حفظ حرمت انسان ها; پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر دلایل هستند. در خصوص طرح ایده دانشگاه کارآفرین و عوامل مؤثر بر ارائه آن می توان به مواردی چون، افزایش تعداد دانشجویان، تقاضای آموزش مهارت توسط خبرگان و متخصصین، درخواست نتایج بهتر با پرداخت وجه کمتر و گسترش دامنه دانش و خرد اشاره نموده.

هدف اصلی سیاستمداران و سیاست گذاران توسعه کشور در تمامی سطوح است که البته چنین امری زیر چتر توسعه اقتصادی محقق خواهد شد، لذا دانشگاه به عنوان پایه و اساس آموزش کشور ها باید وارد عمل شده و ایفای نقش نماید.

اینجاست که اهمیت ورود به دانشگاه ها پررنگ می شود. اگر نگاهی به نظام های مطرح رتبه بندی همچون تایمز، شانگهای و . .. بی اندازیم، مشاهده می شود که کشورهایی که دانشگاه های قدرتمندی دارند به نوعی ابرقدرت های اقتصادی و صنعتی جهان هستند و این قدرت مدیون تولید علم و تجاری سازی دانش و فناوری توسط دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی خود است.

ماهنامه دانشگاه کارآفرین و تیم متخصص آن تمام تلاش خود را در راستای بهبود وضعیت کارآفرینی دانشگاهی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی به کار خواهد بست تا با اثر گذاری بر نگرش سیاستگذاران حوزه آموزش عالی، تحولی را در عرصه مهارتی این عزیزان را ایجاد نماید تا مطابق با فلسفه کایزن (بهبود مستمر)، بتواند در بهبود شرایط موجود علمی و به تبع آن اقتصادی سهمی داشته باشد.