,

تأثیر کاهش ارزش پول بر اشتغال در کشور

تأثیر کاهش ارزش پول بر اشتغال در کشور نویسنده : دکتر معصومه شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند   در این روزها، کاهش پول ملی و سقوط ارزش ریال نه تنها از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و دولتمردان می‌باشد بلکه مح…