نوشته‌ها

,

جدال دائمی زنان کارآفرین با موانع تولید، انرژی آنان را گرفته است

جدال دائمی زنان کارآفرین با موانع تولید، انرژی آنان را گرفته است   به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، چند تن از این بانوان، بالا بودن نرخ مالیات و ارزش افزوده، مشکلات ترخیص کالا در گمرک و نبود حمایت های تامین اجتماعی را از موانع تول…
,

نیاز مبرم جامعه به زنان کارآفرین و کارآفرینی زنان

نیاز مبرم جامعه به زنان کارآفرین و کارآفرینی زنان نوآوری هیچ خط جنسیتی ندارد، با این حال زنان کارآفرین اغلب مجبور به انجام کارهای سخت تر و دقیق تر در عرصه ای هستند که هنوز عمدتا مردان در آن زمینه فعالیت می‌کنند . زنان همیشه از زمان جاو…