آیا جهانی‌شدن به نوآوری آسیب می‌رساند؟

آیا جهانی‌شدن به نوآوری آسیب می‌رساند؟

مطالعات جدید نشان می‌دهد ، درحالی‌که رقابت بیشتر چین به افزایش ثبت اختراعات در اروپا کمک کرده است، نرخ نوآوری را در ایالات‌متحده کاهش داده است. این نتایج متفاوت تا حدی به تغییرات در بخش تولید مربوط می‌شود. جهانی شدن نوآوری را تشویق می‌کند. اما شواهد در حال ظهور نشان می‌دهد که این فرض ، مانند بسیاری از ریشه‌های اقتصادی ، باید دوباره مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

براساس مطالعه‌ای در سال 1991 توسط Gene M. Grossman و Elhanan Helpman  نشان داد جهانی شدن با ایجاد بازارهای بزرگ‌تر و یکپارچه‌تر ، کارایی را تقویت کرده ، تخصص را تشویق می‌کند و انگیزه‌های کارآفرینان سودجو را برای سرمایه‌گذاری در تحقیقات تقویت می‌کند. توسعه (تحقیق و توسعه)، نتیجه افزایش نرخ جهانی نوآوری بود.

بااین‌حال ، تحقیقات اخیر در مورد تأثیر جهانی چین نشان می‌دهد که رابطه بین جهانی شدن و نوآوری چندان مبهم نیست. از یک‌سو ، نیکلاس بلوم و همکارانش دریافتند که رقابت بیشتر از سوی چین به افزایش حق ثبت اختراع در اروپا کمک کرده است. از سوی دیگر ، دیوید اتور و همکارانش اشاره می‌کنند که “شوک چین” نرخ نوآوری را در ایالات‌متحده کاهش داده است.

چه چیزی این نتایج متفاوت را توضیح می‌دهد؟ یک پاسخ احتمالی در تغییر بخش تولید نهفته است.

تولید به‌طور سنتی جایی است که بیشتر نوآوری‌ها در آن اتفاق می‌افتد. اما در کشورهای ثروتمند-به ویژه ایالات متحده-تولید به‌عنوان سهم تولید و اشتغال ده‌ها سال است که در حال کاهش است ، زیرا شرکت‌های چندملیتی تولیدات پرمصرف را به اقتصادهای با دستمزد پایین‌تر ، مانند چین یا کشورهای اروپای شرقی منتقل کرده‌اند. اگر نوآوری در محل تولید اتفاق بیفتد ، منطقی است که ظهور چین به‌عنوان یک نیروگاه تولیدی با افت نوآوری در کشوری مانند ایالات‌متحده مرتبط باشد. اما این نتیجه اجتناب‌ناپذیر نیست. این که آیا از دست دادن مشاغل تولیدی نوآوری را تضعیف می‌کند بستگی زیادی به نحوه سازمان‌دهی یک شرکت چندملیتی دارد – به‌ویژه پیوندهای بین جنبه‌های تولید و نوآوری این تجارت.

نویسنده : هیئت تحریریه دانشگاه کارآفرین