کسب وکارهای بین‌المللی چالش‌ها، راهکارها، سیاست‌ها و عمل

کسب وکارهای بین‌المللی: چالش‌ها، راهکارها، سیاست‌ها و عمل ن…

فصلنامه شماره (44): تابستان 1402

فصلنامه شماره (44): تابستان 1402 آموزش و یادگیری کارآفرینانه ش…

فصلنامه شماره (43): بهار 1402

فصلنامه شماره (43): بهار 1402 همکاری دانشگاه ها با صنعت بینش جدیدی را برا…

ماهنامه شماره (42): ویژه نامه نوروز 1402

ماهنامه شماره (42): ویژه نامه نوروز 1402 مقدمه سردبیر &nbs…

ماهنامه شماره (41): آذر ماه 1401

ماهنامه شماره (41): آذر ماه 1401 دانشگاه‌ها دستخوش تغییرات بزرگی شده‌اند…

ماهنامه شماره (40): شهریور ماه 1401

ماهنامه شماره (40): شهریور ماه 1401 دانش نهفته در فناوری و تخصص ن…

ماهنامه شماره (39): مرداد ماه 1401

ماهنامه شماره (39): مرداد ماه 1401 سال 1401 کــه کشــف و پاسـ…

ماهنامه شماره (38): تیر ماه 1401

ماهنامه شماره (38): تیر ماه 1401 مقدمه سردبیر با شنیدن واژه …

ماهنامه شماره (37): خرداد ماه 1401

ماهنامه شماره (37): خرداد ماه 1401 مقدمه سردبیر امروزه با نگاه…