چالش های دانشگاه کارآفرین

چالش های تبدیل شدن به یک دانشگاه کارآفرین

چالش های تبدیل شدن به یک دانشگاه کارآفرین

دانشگاه‌ها در مسیر کارآفرینی با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه هستند از جمله:

  • ادراکات مربوط به معنای کارآفرینی برای آموزش عالی؛ از این رو یک چشم انداز نهادی مشترک و اجماع ایجاد می کند.
  • تحول سازمانی و سازماندهی مجدد دانش و افراد و فرصت
  • تهدیدات ایدئولوژیک، مفاهیم گرایش‌های سرمایه‌داری و از بین رفتن استقلال دانشگاهی از طریق رویکردهای فایده‌گرایانه به آموزش دانشگاهی مدرن
  • برنامه های درسی و ارزیابی از طریق ساختارهای داخلی، آژانس های خارجی و نهادهای حرفه ای
  • فقدان مسیرهای شغلی آکادمیک برای کسانی که کارآفرینی را در مؤسسات آموزش عالی، به‌ویژه مؤسسات تحقیقاتی فشرده دنبال می‌کنند و در نتیجه درک ریسک شخصی آنها
  • ادراک سختگیری تحصیلی ضعیف در برابر سایر رشته های معتبرتر
  • پیوندهای قوی با تجاری سازی و تولید درآمد به جای آموزش و یادگیری
  • قرار گرفتن در یک ساختار نهادی در داخل یا خارج از دانشکده ها یا کالج های دانشگاهی و جریان های درآمدی مرتبط و تحلیل های مرتبط.

بیش از دو دهه است که دانشگاهیان در حال بررسی این مفهوم بوده‌اند و عوامل کلیدی را شناسایی می‌کنند، منطق و استدلال‌های کلیدی را توسعه می‌دهند، خط‌مشی و عملکرد را ارزیابی می‌کنند و چارچوب‌ها و ابزارهایی را برای کمک به رهبران سازمانی و کارکنان دانشگاهی برای ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین موفق و رسیدگی به انواع چالش‌ها و موانع ایجاد می‌کنند.

با این حال چارچوب صحیح برای دانشگاه کارآفرین را میتوانید در مطالب گذشته مطالعه بفرمایید.

اگرچه چالش‌هایی در درک چرایی و چیستی دانشگاه کارآفرین وجود دارد اما دانشگاه‌ها  اهمیت آن را برای یک موسسه آموزش عالی قرن بیست و یکمی درک میکنند. از طرفی نیار به افزایش انعطاف پذیری و سازگاری سازمانی را باید تشخیص دهند.

با این حال، بزرگترین چالش در «چگونگی» تبدیل شدن دانشگاه‌ها به مؤسسات کارآفرینی و ایجاد محیط‌های مؤثر برای توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی در کارکنان و دانشجویان باقی مانده است.

NCGE (مرکز ملی کارآفرینی در آموزش) جوایز سالانه «دانشگاه کارآفرینی» را با Times Higher برگزار می‌کند. هر سال یک دانشگاه از بین شش فینالیست به عنوان بهترین نمونه در زمینه کارآفرینی انتخاب می شود. استراتژی این جوایز برای اهمیت محیط کارآفرینی، هیئت علمی کارآفرین و نوآور، جامعه دانشجویی متعهد، و تأثیر آن بر مؤسسه، ذینفعان و محیط اطراف آن میباشد.

برای مطالعه بیشتر میتواند به مقاله ?Why is the Entrepreneurial University Important مراجعه کنید.