نوشته‌ها

ایجاد اسپین آف های دانشگاه

ایجاد اسپین آف های دانشگاه

دیدگاه طراحی مبتنی بر علم

 

اسپین آف های دانشگاهی مانند Lycos و Genentech به تغییر پیشرفت‌های فناوری از تحقیقات دانشگاه کمک می‌کند که در غیر این صورت بدون بهره‌برداری باقی می‌ماند. علاوه بر این، فعالیت اسپین آف دانشگاه مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، مانند تضاد منافع بین کار تجاری و دانشگاهی و خطر شهرت دانشگاه درصورتی‌که بنیان‌گذاران اسپین آف ها به‌طور نامناسب عمل کنند.

کارآفرینی آکادمیک با استفاده از اسپین آف های دانشگاه، یک زمینه تحقیقاتی نوظهور است که بر روند ایجاد، کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های تکنولوژیکی ایجاد شده توسط تحقیقات دانشگاه تمرکز دارد. به‌طور گسترده‌تر، حوزه کارآفرینی در حال حاضر در حال جستجوی روشی است که متناسب با هدف تحقیق خود باشد. شین و ونکاتارامان (2000) چارچوبی را پیشنهاد می‌کنند که بر توضیح و پیش‌بینی کارآفرینی به‌عنوان مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از پدیده‌های تجربی متمرکز است. این چارچوب اکنون معیار مهمی در تحقیقات کارآفرینی است. این نشان می‌دهد که تحقیقات کارآفرینی (آکادمیک) به‌طور فزاینده‌ای پس از تحقیقات مدیریت اصلی در حال الگوسازی است و از چارچوب‌ها، مدل‌ها و نظریه‌های علی استفاده می‌کند. این نوع تحقیقات درک فزاینده‌ای از پیچ‌وخم دانشگاه‌ها ازجمله نقش رژیم‌های مختلف فناوری، انتخابی بودن مدل انکوباتور اتخاذ شده، واحد انتقال در ارائه دسترسی به منابع و خدمات پشتیبانی و توانایی متمایز دانشگاه‌ها در ایجاد استارت آپ نقش فناوری را به ارمغان آورده است.

بنابراین طراحی مبتنی بر علم شامل دو مفهوم اصلی زیر است که شیوه‌ها و یافته‌های تحقیق را به هم مرتبط می‌کند: اصول طراحی و راه‌حل‌های طراحی. اصول طراحی شامل مجموعه‌ای منسجم از ایده‌ها و پیشنهادات هنجاری است که در تحقیقات (به‌عنوان‌مثال کارآفرینی) پایه‌گذاری شده است و به طراحی و ساخت راه‌حل‌های دقیق کمک می‌کند. این اصول به‌عنوان مرزی بین ماهیت توصیفی و توضیحی تحقیقات کارآفرینی و ماهیت تجویزی و عمل‌گرایانه طراحی عمل می‌کند. یک اصل طراحی فردی به‌طورمعمول بخشی از مجموعه‌ای از اصول است که به‌آرامی با سایر مجموعه‌های اصول ترکیب می‌شود.

راه‌حل‌های طراحی بازنمایی شیوه‌هایی هستند که با کمک اصول طراحی (دوباره) طراحی ‌شده‌اند، شامل اقدامات در دنیای مجازی نقشه‌ها، مدل‌ها، روایت‌ها، شبیه‌سازی‌ها و غیره است. این راه‌حل‌های مجازی بیشتر از اصول طراحی زمینه دارند، این راه‌حل‌ها را می‌توان مستقیماً در عمل آزمایش کرد. بازنمایی یک طرح ممکن است بصری باشد (به‌عنوان‌مثال، نمودار مدل کسب‌وکار نوپا)، فیزیکی (به‌عنوان‌مثال، نمونه اولیه محصول موردنظر)، روایی (به‌عنوان‌مثال، حکایتی که ارزش مشتری نسبت داده شده به محصول را نشان می دهد)، یا ترکیبی از این اشکال مختلف نمایش (به‌عنوان‌مثال، شبیه‌سازی سه‌بعدی).

 

برگرفته از مقاله Creating University Spinoffs

نویسندگان : هیئت تحریریه دانشگاه کارآفرین